Europejski Bank Centralny będzie nakładał kary na banki

Zwiększa się zakres uprawnień Europejskiego Banku Centralnego. Jego nowe kompetencje określa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie wspólnego nadzoru bankowego w eurolandzie.

Zgodnie z nią EBC ma mieć od tej pory możliwość nakładania kar na banki, które nie dostosowują się do jego decyzji. Maksymalna wysokość kar ma sięgać aż 10% rocznych obrotów banku. Ponadto EBC miałby decydować o przyznawaniu i odbieraniu licencji bankom, czy nadzorować prawidłowość przejęć w sektorze bankowym. Nadzorem mają być objęte wszystkie banki w strefie euro, a nie tylko te najważniejsze, jak postulowały Niemcy.

kara finansowa

Wspólny nadzór finansowy będzie wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności mają nim zostać objęte banki, które korzystają z pomocy publicznej lub zwróciły się z prośbą o jej przyznanie.

Następnie do nadzoru zostaną włączone banki systemowe.

Do końca 2013 r. miałyby być nim objęte wszystkie banki w strefie euro. Na własne życzenie, na nieco innych zasadach do nadzoru mogą zostać włączone również banki leżące poza strefą euro. Aby ten scenariusz mógł zostać urzeczywistniony, konieczne jest jednak dopełnienie pewnych formalności.

Przede wszystkim propozycja Komisji Europejskiej jeszcze do końca tego roku powinna zostać zaakceptowana przez wszystkie kraje Unii oraz Parlament Europejski.

Polecamy poczytać