Bank Handlowy planuje zwolnienia

Restrukturyzacja Banku Handlowego

Bank Handlowy czeka poważna restrukturyzacja. Chcąc zoptymalizować poziom swoich usług, w ciągu roku zamknie on 60 placówek na terenie Polski. Będzie się to wiązało ze zwolnieniem 590 pracowników.

spadek.jpg

Restrukturyzacja Banku Handlowego ma pozwolić na podniesienie efektywności usług świadczonych w zakresie biznesu detalicznego. Takie kroki mają wpłynąć także na wzrost ogólnej jakości działań podejmowanych przez bank. Zwiększoną uwagę poświęci się również segmentom wyższym.

Rozwinięte mają zostać usługi z kategorii ofert depozytowych oraz produktów kredytowych. Bankowość detaliczna ulegnie tylko niewielkim zmianom.

Oferta oraz model współpracy mają pozostać na tym samym poziomie, co dotychczas. Placówki mają zacząć powstawać głównie na terenach większych aglomeracji miejskich. Ze względu na poważne zmiany, jakie mają zajść w wewnętrznych strukturach Banku Handlowego, niezbędne będą środki finansowe do przeprowadzenia restrukturyzacji.

Planowane zwolnienie 590 pracowników pociągnie za sobą koszt w postaci świadczeń na rzecz zwalnianych. Fundusze będą również potrzebne podczas zamykania już istniejących placówek banku. W tym celu, Bank Handlowy utworzył rezerwę restrukturyzacyjną, która obejmuje kwotę 43 mln zł. Pieniądze pochodzą z przychodów uzyskanych w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Polecamy poczytać