Masz kredyt we frankach- Znów możesz mieć kłopoty!

Kredyty we frankach były niegdyś jednymi z bezpieczniejszych. Niestety, ta sytuacja uległa już zmianie. Obecnie dłużnicy spłacający należności w szwajcarskiej walucie mają coraz większe problemy.

finanse

Czym są one powodowane? Od pewnego czasu nawet regularnie spłacając raty kredytu hipotecznego, nie można być spokojnym o swoje finanse. Okazuje się, że część banków wymaga od klientów wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kredytu albo natychmiastowej spłaty części należności.

Bywa też tak, że instytucje finansowe żądają ponownego zweryfikowania wypłacalności klienta. Może to być powodowane faktem, że bank dokonał korekty w kwestii wyceny domu, uznał go za mniej wartościowy i pragnie zmienić zasady kredytowania. Co więcej, w takich przypadkach banki nie chcą informować kredytobiorcy o nowej wycenie budynku. Dotychczas z takim postępowaniem instytucji spotkali się klienci PKO BP oraz Polbanku.

Dlaczego tak się dzieje?

Ponowne wyceny i zmiany zasad kredytowania są wymogiem stawianym bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego. Choć jej członkowie nie przyznają się do narzucania takich reguł, to przyznają, że nakazali bankom zachowanie większej ostrożności przy udostępnianiu kredytów.

Jak tłumaczą eksperci, ceny nieruchomości na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie spadły, natomiast wzrosła wartość franka. Doprowadziło to do sytuacji, w której hipoteka jest zbyt słabym zabezpieczeniem w stosunku do wielkości kredytu. Problem jest tak znaczny, ponieważ aż 253 tysiące kredytów jest obecnie drożnych, niż zabezpieczające je hipoteki.

Dodatkowym kłopotem dla banków jest wcześniejsze lekceważenie bezpieczeństwa i udzielanie zbyt łatwych kredytów – w efekcie, mnóstwo osób zalega z ich spłatą.

Polecamy poczytać