Polacy są dla brytyjskiego Providenta żyłą złota

Provident – tu Polacy zapożyczają się coraz chętniej

Provident to jedna z najpopularniejszych instytucji finansowych. Coraz więcej rodaków pożycza w niej pieniądze, dzięki czemu wyniki finansowe Providenta prezentują się coraz bardziej obiecująco.

monety.jpg

Pożyczki zaciągnięte przez Polaków to jedno z najważniejszych źródeł zysków Providenta. W pierwszym kwartale tego roku dzięki ponad 845 tys. pożyczek zaciągniętych przez naszych rodaków, brytyjska firma zarobiła ponad 6,5 mln funtów. To aż o milion funtów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na pozostałych rynkach, na których działa Provident sytuacja nie wygląda już tak dobrze.

Wysoki zysk, porównywalny z tym generowanym przez Polaków, przynoszą jedynie pożyczkodawcy z Czech i Słowacji.

Na rynkach węgierskim i rumuńskim firma odnotowała w pierwszym kwartale 2012 r. spore straty. Działalność w Wielkiej Brytanii wiąże się z wysokimi kosztami. Gdyby nie skłonność naszych rodaków do pożyczania, w ogólnym rozrachunku Provident odnotowywałby straty. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że pozycja Providenta w Polsce będzie się coraz bardziej umacniań. Tylko od stycznia liczba udzielanych pożyczek wzrosła o 11 tys., co skutkuje wzrostem łącznej kwoty pożyczek o 16%.

Ilość niespłacanych pożyczek, a więc w ujęciu Prividenta wszystkich tych, w których nie spłacono chociażby jednej raty, utrzymuje się natomiast na stałym poziomie.

Polecamy poczytać