Gaz łupkowy w Polsce da miejsca pracy dla 150 tys. osób

Powstaną nowe miejsca pracy w kraju! Według danych raportu Instytutu Kościuszki w ciągu najbliższych 10 lat, dzięki rozwojowi wydobycia gazu łupkowego, zatrudnienie znajdzie od 120-190 tysięcy osób.

Niezależna instytucja naukowo-badawcza Instytut Kościuszki oszacowała, że ze względu na intensywny rozwój wydobycia gazu łupkowego w Polsce możemy spodziewać się powstania tysięcy nowych miejsc pracy! Według najbardziej realnego scenariusza bazowego, uwzględniającego wykonanie 500 odwiertów rocznie, zatrudnienie znajdzie około 150 tysięcy pracowników.

gaz

W raporcie uwzględniono też wersję pesymistyczną, zakładającą 250 odwiertów na rok – w tej sytuacji powstanie „jedynie” 120 tysięcy miejsc pracy.

Z kolei według scenariusza optymistycznego, zgodnie z którym liczba odwiertów w ciągu roku sięgnie 750, zatrudnionych może być nawet 190 tysięcy pracowników!

Kto może liczyć na zatrudnienie?

Najbardziej poszukiwani będą specjaliści z branży metalurgicznej, ale nie tylko – szansę na posadę mają również osoby związane z handlem detalicznym i hurtowym, dostarczaniem energii oraz z produkcją maszyn. Na te branże przypadnie około połowa nowych miejsc zatrudnienia.

Pierwsze wiercenia wykonano już jesienią ubiegłego roku na Lubelszczyźnie i na Pomorzu – to właśnie w tych rejonach planowanych jest najwięcej odwiertów. Oznacza to także, że na tych terenach można spodziewać się najbardziej dynamicznego wzrostu zatrudnienia.

Polecamy poczytać